20 มิถุนายน 2562 วิกฤตน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายปีละ 8,300 ล้านตัน

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/281017

นักวิทยาศาตร์เผยรูปถ่ายดาวเทียมและผลวิจัยที่ระบุอัตราการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเข้าขั้นวิกฤตถึงปีละ 8,300 ล้านตัน นับเป็นอัตราที่เร็วขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเที่ยบกับช่วงปี 2518 – 2543 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ปริมาณน้ำแข็งจากภาพถ่ายดาวเทียมเทือกเขาหิมาลัยเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว พบว่าตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา น้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายหายไปถึง 8,300 ล้านตันต่อปี ละลายเร็วขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี 2518 – 2543 ที่น้ำแข็งละลายเพียงแค่ 4,300 ล้านตันต่อปี เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2518 นักวิจัยคาดว่าเทือกเขาหิมาลัยปัจจุบันมีน้ำแข็งเหลือเพียงร้อยละ 72 เท่านั้น หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของทีมวิจัย ระบุว่าหิมาลัยเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญๆ กว่า 10 สาย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดจากวิกฤตนี้คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำทั่วภูมิภาค นอกจากนี้น้ำแข็งที่ละลายเร็วขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับน้ำต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,000 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัย ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า วิกฤตน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยในอนาคตขึ้นอยู่กับความพยายามของประชาคมโลกที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิภายในโลกเพิ่มสูงขึ้น